Roomba nhỏ của riêng tôi (Phiên bản không robot)

Tôi đã cố gắng để Milo trả lời một biệt danh mới. Bây giờ anh ta đã bò qua phòng, va vào các bức tường và ăn mọi thông số nhỏ của bụi bẩn mà anh ta có thể đặt tay lên, tôi gọi anh ta là Roomba.

Chúng tôi rất tự hào.

Giai đoạn này kéo dài bao lâu? Và bất kỳ cá nhân nào có thể cho tôi biết nếu một phòng thực tế là một trận đấu tốt cho một đứa trẻ chín tháng tuổi trong một nhiệm vụ để loại bỏ phòng khách của tôi về bụi bẩn, thức ăn và tóc?

Leave a Comment